citrix-summit-580.jpg

Välkommen till Citrix Technical Bootcamp i Kista den 21 Mars!   

Under dagen kommer vi att dela med oss av våra kunskaper och best practises att genomföra en effektiv PoC, baserat på erfarenheter från befintliga kunder. Ni kommer att få en bättre insikt kring ” Workspace för alla” vilket är fundamentalt i Citrix strategi framöver.

Vi rekommenderar genomförande av nedanstående onlinekurser för att få ut maximalt av dagen:
AGENDA

09:00 Introduction, agenda & learning objectives

09:05 POC Best Practices for Citrix Cloud Virtual Apps and Desktops Service

10:30 Kaffepaus

11:00 POC Best Practices and Use cases for SD-WAN

12:00 Lunch 

13:00 Workspace For Everyone’ (General Purpose Workspace) 

14:15 Kaffepaus

14:30 Panel Discussion / Q&A Roundtable 

15:00 Citrix Innovation / Futures 

15:30 Summary, wrap up, Finish