Survive-518.jpg

- Överlev och frodas i den prenumerationsbaserade affären.

När kraven ställs på samarbetspartners gällande möjligheten att leverera multi-cloud-lösningar, ökar även kraven på oss som är en aktiv del i kundens vardag. Förutom att hålla oss a jour med nyheterna när det kommer till lösningar, hot och möjligheter, gäller det att också få en enkel och bra överblick av vad kunderna konsumerar.

Genom att använda er av Arrowsphere för beställning, rapportering och uppföljning får du tid över till annat, även om du levererar paketlösningar som innehåller tjänster från flera leverantörer. Under denna förmiddag visar vi hur ni kan skapa dessa paketeringar och hur ni minimerar det administrativa arbetet. Fokuset ligger även självklart på ökad nytta eller funktionalitet hos kunden och ett riktigt robust stöd från oss på Arrow, oavsett om det gäller licensiering, digitalisering, infrastrukturdesign eller tekniskt stöd. 

Denna förmiddag kommer att likna en paneldiskussion som bjuder in till mer dialog med er som kommer. De tjänster som kommer att beröras är från leverantörer som alla finns samlade i ArrowSphere på ett eller annat sätt: Citrix, Commvault, IBM, Microsoft, Oracle, Symantec, Veeam och Veritas. 

OBS! Detta event är endast för Arrow ECS återförsäljare.