AI Event EDM Head.jpg

Vi på Arrow ECS välkommar dig till en halvdag hos oss för att lyssna på våra leverantörers lösningar och tankar om AI. Under denna förmiddag kommer vi belysa hur organisationer ser på AI och vilka möjligheter det ger.

Eventet är kostnadsfritt.
 
                      Preliminär Agenda
 
08.30              Frukost & Registrering

09.00              Arrow ECS hälsar välkommen

09.05              Data is the new black – ditt raketbränsle inom AI!
                      Talare: Viktor Winberg, NVIDIA & William von Schrowe, NetApp

09.45              Building a Data Pipeline for AI/DL, using an ideal platform that is designed 
                      from ground up to fit a modern era.
                      Talare: Johnny Dahlberg, Pure Storage

10.10              Microsoft
                      Mattias Jönsson från Sigma

10.35              Kaffepaus

10.50              Culture is not your friend, but AI can be. How to maintain control while 
                      being driven by data
                      Talare: Patrick Couch, Affärsutvecklare inom Artificiell Intelligens &
                      Kognitiva Teknologier, IBM

11.15              Hewlett Packard Enterprise (HPE)
                      Peter Werdenhoff

11.40              Aruba Networks
                      Talare: Neil Bronsdon, Aruba Security, Nordics & Baltics

12.05              Avslutning

12.10              Lunch
 
 

Anmäl dig här