/ > Event

Aktiviteter

​Här hittar du aktuella aktiviteter som vi och vära leverantörer arrangerar.

 

 

 Aktivitetsöversikt

 
CheckPoint
CPX Sweden – En dag om framtidens cybersäkerhet – 4 september, Stockholm Stockholm 2017-09-04 - 2017-09-04
Citrix
Citrix Summit 2018 – save-the-date! Florida 2018-01-07 - 2018-01-12
Commvault
Välkommen till Commvault Insight 2017 - den 7 september 2017 Solna 2017-09-07 - 2017-09-07
Inbjudan till Commvault GO! USA 2017-11-05 - 2017-11-09
Hewlett Packard Enterprise
Arrows Nätverksskola för HPE/Aruba Stockholm 2017-09-08 - 2017-09-06
NetApp
NetApp webinar med Arrow ECS den 8 september 2017-09-08 - 2017-09-08
Oracle
Oracle Partner Connect - Kickoff med praktiska säljövningar 13-14 september Solna 2017-09-13 - 2017-09-14
Trend Micro
Cybersäkerhet i vardagen – Kör säkert in i framtiden, heldag 31 aug med Trend Micro Solna 2017-08-31 - 2017-08-31
Veritas
Följ med Arrow till Vegas! Las Vegas 2017-09-17 - 2017-09-20
Boka redan nu och var säker på att du kommer till Veritas Vision i september! Las Vegas 2017-09-17 - 2017-09-20
VMware
Arrow ECS Sweden bjuder in till VMworld Europe 2017! Barcelona 2017-09-10 - 2017-09-14
1Cybersäkerhet i vardagen – Kör säkert in i framtiden, heldag 31 aug med Trend Micro2017-06-162017-08-312017-08-31https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/Cybersäkerhet-i-vardagen-–-Kör-säkert-in-i-framtiden,-heldag-31-aug-med-Trend-Micro.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FCybers%C3%A4kerhet%2Di%2Dvardagen%2D%E2%80%93%2DK%C3%B6r%2Ds%C3%A4kert%2Din%2Di%2Dframtiden%2C%2Dheldag%2D31%2Daug%2Dmed%2DTrend%2DMicro%2EaspxTrend MicroTrend MicroSolnaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-06-16LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#61575cc5-c84f-40cc-bbf7-d7e39d572db9|Solna;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#69fdfbcf-c657-4530-b6b6-8914c2e1c29f|Trend Micro;#/_layouts/images/html16.png2CPX Sweden – En dag om framtidens cybersäkerhet – 4 september, Stockholm2017-06-162017-09-042017-09-04https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/CPX-Sweden-–-En-dag-om-framtidens-cybersäkerhet –-4-september,-Stockholm.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FCPX%2DSweden%2D%E2%80%93%2DEn%2Ddag%2Dom%2Dframtidens%2Dcybers%C3%A4kerhet%C2%A0%E2%80%93%2D4%2Dseptember%2C%2DStockholm%2EaspxCheckPointCheckPointStockholmASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-06-16LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#6bbe5bfa-b2f4-413a-923d-ad7a3a3d34a1|Stockholm;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#f3513569-c2d6-4d95-918d-8536f1a37372|CheckPoint;#/_layouts/images/html16.png3Välkommen till Commvault Insight 2017 - den 7 september 20172017-08-092017-09-072017-09-07https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/Välkommen-till-Commvault-Insight-2017-den-7-september-2017.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FV%C3%A4lkommen%2Dtill%2DCommvault%2DInsight%2D2017%2Dden%2D7%2Dseptember%2D2017%2EaspxCommvaultCommvaultSolnaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-08-09LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#61575cc5-c84f-40cc-bbf7-d7e39d572db9|Solna;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#0a9a2a23-3b61-4c7e-a4fd-735b5d0ac570|Commvault;#/_layouts/images/html16.png4Arrows Nätverksskola för HPE/Aruba2017-09-082017-09-06https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/Arrows-Nätverksskola-för-HPE-Aruba-september.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FArrows%2DN%C3%A4tverksskola%2Df%C3%B6r%2DHPE%2DAruba%2Dseptember%2EaspxHewlett Packard EnterpriseHewlett Packard EnterpriseStockholmASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-02-06TaxKeyword|Företagsnyckelord|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|/hv+payAmUK1SGWdMDVzHw==|#b995ef4d-bcaa-493d-8b02-ed4e22f4b111|HPE;#TaxKeyword|Företagsnyckelord|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|/hv+payAmUK1SGWdMDVzHw==|#e57a3a5b-4889-4aef-862a-7a310b18eeee|Arrow ECS;#LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#6bbe5bfa-b2f4-413a-923d-ad7a3a3d34a1|Stockholm;#LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#0363f5cd-7e00-4229-a4a7-6de1ef4d5e00|Kista;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#bc52f291-fa5d-4f22-9aba-287c1d1348e1|Hewlett Packard Enterprise;#/_layouts/images/html16.png5NetApp webinar med Arrow ECS den 8 september2017-08-092017-09-082017-09-08https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/NetApp-webinar-med-Arrow-ECS-den-8-september.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FNetApp%2Dwebinar%2Dmed%2DArrow%2DECS%2Dden%2D8%2Dseptember%2EaspxNetAppNetAppASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-08-09ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#f1082acb-5008-4e12-8811-7a2ef2da5980|NetApp;#/_layouts/images/html16.png6Arrow ECS Sweden bjuder in till VMworld Europe 2017!2017-05-232017-09-102017-09-14https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Arrow-ECS-Sweden-bjuder-in-till-VMworld-Europe-2017!1.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FArrow%2DECS%2DSweden%2Dbjuder%2Din%2Dtill%2DVMworld%2DEurope%2D2017%211%2Easpx10-14 SeptemberVMwareVMwareBarcelonaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorViann MagidViann Magid2017-05-23LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#629ecf2c-a4f0-46d5-91a0-a21b2ecd8778|Barcelona;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#58348749-4ed3-4800-867c-512d6544a37b|VMware;#/_layouts/images/html16.png7Oracle Partner Connect - Kickoff med praktiska säljövningar 13-14 september2017-08-092017-09-132017-09-14https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/Oracle-Partner-Connect-Kickoff-med-praktiska-säljövningar-13-14-september.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FOracle%2DPartner%2DConnect%2DKickoff%2Dmed%2Dpraktiska%2Ds%C3%A4lj%C3%B6vningar%2D13%2D14%2Dseptember%2EaspxOracleOracleSolnaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-08-09LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#61575cc5-c84f-40cc-bbf7-d7e39d572db9|Solna;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#19d4006b-a2ef-42e6-9440-689b7365e39d|Oracle;#/_layouts/images/html16.png8Följ med Arrow till Vegas!2017-01-132017-09-172017-09-20https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Följ-med-Arrow-till-Vegas!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FF%C3%B6lj%2Dmed%2DArrow%2Dtill%2DVegas%21%2EaspxSätt ett stort kryss i kalendern och anmäl dig redan idag!VeritasVeritasLas VegasASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorRose-Marie NashedRose-Marie Nashed2017-02-09LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#dedc92d0-5e06-490b-af25-dc291aa5e435|Las Vegas;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#81fcec2c-7ceb-4a5b-b098-5fe4a6f49e22|Veritas;#/_layouts/images/html16.png9Boka redan nu och var säker på att du kommer till Veritas Vision i september!2017-04-072017-09-172017-09-20https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/Sidor/Boka-redan-nu-och-var-säker-p-att-du-kommer-till-Veritas-Vision-i-september!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dsverige%2FSidor%2FBoka%2Dredan%2Dnu%2Doch%2Dvar%2Ds%C3%A4ker%2Dp%2Datt%2Ddu%2Dkommer%2Dtill%2DVeritas%2DVision%2Di%2Dseptember%21%2EaspxVeritasVeritasLas VegasASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-sverige/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-04-07LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#dedc92d0-5e06-490b-af25-dc291aa5e435|Las Vegas;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#81fcec2c-7ceb-4a5b-b098-5fe4a6f49e22|Veritas;#/_layouts/images/html16.png10Inbjudan till Commvault GO!2017-06-152017-11-052017-11-09https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Inbjudan-till-Commvault-GO!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FInbjudan%2Dtill%2DCommvault%2DGO%21%2EaspxCommvaultCommvaultUSAASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-06-15LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#311a233c-6152-4ea3-941d-d5ae95b765c4|USA;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#0a9a2a23-3b61-4c7e-a4fd-735b5d0ac570|Commvault;#/_layouts/images/html16.png11Citrix Summit 2018 – save-the-date!2017-06-012018-01-072018-01-12https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Citrix-Summit-2018-–-save-the-date!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FCitrix%2DSummit%2D2018%2D%E2%80%93%2Dsave%2Dthe%2Ddate%21%2EaspxCitrixCitrixFloridaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-06-01LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#0e06af93-9fad-4e50-95ee-533781040db5|Florida;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#8771bcec-672c-42b5-bd25-cbf19b970d6e|Citrix;#/_layouts/images/html16.png1111