Arrow ECS Internet > Legal information

Legal information

Copyright
Alla texter, loggor och bilder på denna webbplats (ecs-se.arrow.com) tillhör Arrow ECS Sweden (nedan kallat Arrow ECS) och får varken kopieras, efterliknas eller vidareförmedlas utan Arrow ECS skriftliga godkännande.
 
Behandling av personuppgifter
Arrow ECS följer den gällande lagstiftningen vad gäller konfidentiell behandling av firma- och personalupplysningar. Ingen information vidareförmedlas eller säljs till tredje part. Vi använder cookies för att göra det lättare för användare när de återbesöker vår webbplats. Därutöver används cookies i statistiska sammanhang. 
Ansvar för fel
Arrow ECS och/eller våra respektive leverantörer är under ingen omständighet ansvariga för eventuella felupplysningar. Inte heller för några speciella indirekta skador eller följdskador, som är ett resultat av besökarens användning av programvara, dokument eller annan information tillgänglig på denna server.
 
Arrow ECS reserverar sig mot eventuellt förekommande pris- och tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra gällande priser och prisstruktur utan föravisering.
 
Länkar
De externa länkar som återfinns på vår webbplats syftar till att hjälpa våra kunder att lättare hitta rätt information. Arrow ECS tar ej ansvar för de webbplatser som länkarna hänvisar till och som är utom vår kontroll. Vi är inte heller ansvariga för innehållet på dessa webbplatser.